Trzeba wskazać, kto konkretnie jest uprawniony do pobierania opłaty miejscowej

Rada gminy nie może ogólnie napisać w uchwale, że
inkasentami są osoby kierujące m.in. hotelami i pensjonatami. Musi
precyzyjnie i indywidualnie wymienić, kto jest uprawniony do poboru
opłaty miejscowej – orzekł NSA.


brak podanego kodu w bazie