Jak liczyć dwa zajęcia komornicze u niepełnoetatowca

Zatrudniamy pracownika na 1/2 etatu (podwyższone koszty uzyskania przychodów, brak prawa do miesięcznej ulgi w PIT-2). Jego wynagrodzenie zasadnicze wynosi 1500 zł. Za czerwiec otrzyma też płacę za godziny ponadwymiarowe – 243,75 zł. Uzyskał też nagrodę uznaniową – 400 zł (z zakładowego funduszu nagród) oraz 120 zł należności z tytułu podróży służbowej (do wysokości limitów z rozporządzenia o podróżach służbowych pracowników budżetowych – zwolnione z PIT i ZUS). Dotąd z tytułu alimentów miał zajęcie w wysokości 560 zł miesięcznie. Jego wynagrodzenie zostało ponownie zajęte na inne wierzytelności – łącznie to już ponad 3 tys. zł. Potrącana jest także składka na ubezpieczenie grupowe w kwocie 43 zł. Jak obecnie dokonywać potrąceń?

Składki do ZUS tylko od usług doradczych

Przedsiębiorca nie musi odprowadzać składek na ubezpieczenie społeczne
od wynagrodzenia wiceprezesa spółki powołanego na podstawie uchwały
zgromadzenia wspólników. Natomiast nie ma możliwości uniknięcia takiego
obowiązku, jeśli dodatkowo pracuje on na zlecenie.