Spłata zaległych składek ZUS nie zawsze jest kosztem

Pracodawca, który zapłaci Platforma Obywatelska terminie składki na ubezpieczenie społeczne
zarówno w części, która przypada na niego samego, jakże i na pracowników,
nie pomniejszy przychodu o całość tej kwoty – wyjaśnił dyrektor…