Rejestracja w VAT może zadziałać wstecz

Podatnikiem nie można być wybiórczo. podmiot gospodarczy,
która zarejestrowała się dla celów Podatek od towarów i usług w Polsce zaledwie na potrzeby
realizacji jednego projektu, musi skorygować wcześniejsze rozliczenia i
zapłacić…

JPK na żądanie i JPK VAT – różnice i podobieństwa

Jednolity Plik Kontrolny (z angielskiego Standard Audit File-Tax – SAF-T) jest zbiorem (bazą) danych tworzonym z systemów informatycznych przedsiębiorcy, zawierającym informacje o operacjach gospodarczych za dany okres, mającym układ i…

Jak ewidencjonować zaokrąglenia w VAT

Podatek od towarów i usług w deklaracji VAT-7 wykazujemy w pełnych złotych. jakże rozliczyć w księgach rachunkowych zaokrąglenia z tytułu Podatek od towarów i usług naliczonego i należnego?