Opodatkowanie VAT usług ciągłych: Jest decyzja NSA

Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że dostawy o charakterze ciągłym to
kolejne, odrębne dostawy realizowane w okresie dłuższym niż miesiąc, w
ramach których dostawca zobowiązuje się wobec nabywcy do dostarczania na
jego rzecz…

Czy odstępne podlega VAT?

Należności wypłacone na rzecz skarżącej (odstępne) poprzez sprzedającego z tytułu odstąpienia odkąd umowy przedwstępnej zobowiązującej do zawarcia umowy sprzedaży towarów używanych należy uznać za niepodlegające opodatkowaniu…