Jak ujmować faktury VAT w walutach obcych

podmiot gospodarczy otrzymuje faktury, które dotyczą krajowych zakupów towarów i usług. Faktury te są wyrażone w walucie obcej, zwykle w Euro 2012. jakże powinna wyglądać otrzymana faktura zakupu? W jaki sposób przeliczyć faktury na…

Zwolnienie VAT nie dla konsumentów

Usługi świadczone na rzecz swoich członków nie są zwolnione z Podatek od towarów i usług,
jeśli w grupie jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności
gospodarczej – wynika z wyroku WSA w Warszawie.

Jaka stawka VAT na montaż markiz w budynkach

Prowadzę działalność w zakresie montażu i dostawy markiz. Czy świadczenie przedmiotowych usług wraz z materiałem w budownictwie mieszkaniowym jest opodatkowane stawką Podatek od towarów i usług 8 proc.?