Polska wystąpi o zakończenie procedury art. 7

Podczas wtorkowego wysłuchania w Radzie Unii Europejskiej w ramach procedury art. 7 traktatu przedstawiciele rządu w Warszawie zwrócą się do pozostałych państw Unia Europejska o zakończenie tej procedury – dowiedziała się Polska Agencja…

Ceny polskich mieszkań są fenomenem w UE?

odkąd pewnego czasu docierają do nas informacje dotyczące rekordowych podwyżek cen mieszkań w niektórych krajach Unii Europejskiej. parę państw Unia Europejska począwszy odkąd 2010 r. odnotowało sumaryczny eskalacja kosztów metrażu o…