Stańko: Nowa wspaniała Unia według chorego człowieka Europy

Na górującym nad Atenami wzgórzem Pnyks francuski prezydent przedstawił 7
września swoją wizję nowej, wspanialszej Europy. Emmanuel Macron
popełnił jednak faux pas. Wyprzedził przewodniczącego Komisji
Europejskiej Jeana-Claude’a Junckera, który dopiero dziś w Strasburgu
naszkicuje kierunki rozwoju Unii Europejskiej w swoim orędziu o jej
stanie.

TSUE: Jeśli jesteś w Unii Europejskiej, to masz unijne obowiązki

Państwa należące do Wspólnoty muszą przyjmować migrantów. Uznał tak wczoraj Trybunał Sprawiedliwości UE. Mechanizm przyjęty przez Radę Unii Europejskiej skutecznie
i w proporcjonalny sposób przyczynia się do sprostania przez Grecję
i Włochy kryzysowi migracyjnemu z 2015 r. – uznali luksemburscy
sędziowie TSUE.