TK chce wyłączenia sędziego Łączewskiego

W dniu 11 sierpnia 2017 r. do Sądu Rejonowego dla
Warszawy-Śródmieścia wpłynęło zażalenie pełnomocnika Trybunału
Konstytucyjnego na postanowienie o zawieszeniu postępowania wydane przez
sędziego Wojciecha Łączewskiego.

Tylko konstytucja może ograniczyć prezydenckie prawo łaski

Nie istnieje żaden organ, który byłby władny zanegować decyzję głowy
państwa w przedmiocie zastosowania prawa łaski. Taką tezę stawia
prezydent w przesłanym do Trybunału Konstytucyjnego stanowisku. Tym
samym Andrzej Duda uznał, że Sąd Najwyższy, wydając uchwałę negującą
możliwość ułaskawienia osób jeszcze nieosądzonych prawomocnym wyrokiem
sądowym, przekroczył swoje kompetencje.