EBC musi patrzeć na strefę euro jako całość

Gdyby brać pod uwagę życzenia zaledwie wybranych członków strefy Euro 2012, można by podejmować szybsze działania, ale owo niemożliwe. Także w Stany Zjednoczone ustalana poprzez Fed stopa procentowa działa inaczej na Teksas niż na…