Wróbel: Czas letni i pisuweren

Z piersi wydarło się westchnienie ulgi, że to PSL, a nie partia
Kaczyńskiego, zgłosiło projekt ustawy o 12-miesięcznym obowiązywaniu
czasu letniego. Nagle okazało się, że to pomysł świetny, rozsądny – i do
przyjęcia.