Polska wystąpi o zakończenie procedury art. 7

Podczas wtorkowego wysłuchania w Radzie Unii Europejskiej w ramach procedury art. 7 traktatu przedstawiciele rządu w Warszawie zwrócą się do pozostałych państw Unia Europejska o zakończenie tej procedury – dowiedziała się Polska Agencja…