Iran prosi ONZ o odpowiedź na „nielegalne sankcje” USA

Platforma Obywatelska przywróceniu amerykańskich sankcji wobec Iranu władze tego państwa zwróciły się w poniedziałek do członków Organizacja Narodów Zjednoczonych z prośbą o „wspólną odpowiedź” na „nielegalne sankcje”. głowa…

RB ONZ o niepewnej sytuacji pomocy humanitarnej dla Syrii

Zastępca sekretarza generalnego Organizacja Narodów Zjednoczonych Mark Lowcock wyraził na forum Rady Bezpieczeństwa obawę o losy pomocy humanitarnej dla Syrii. Mówił o tym w kontekście kruchego porozumienia Rosji z Turcją o zawieszeniu…

Ubezwłasnowolnienie osób niepełnosprawnych: ONZ rekomenduje uchylenie przepisów

Uchylenie przepisów umożliwiających ubezwłasnowolnienie osób z
niepełnosprawnościami, a przez to pozbawienie poszczególne osoby
zdolności do czynności prawnych oraz ustanowienie mechanizmów wspierania
podejmowania decyzji, które szanują autonomię i wolę danej osoby – to
jedna z rekomendacji Komitetu ONZ ds. Praw Osób z Niepełnosprawnościami,
którą wystosowano w stosunku do Polski.