Debata: Przepisy o podatkach lokalnych trzeba napisać na nowo

Na funkcjonującą od ponad 25 lat ustawę o podatkach i opłatach lokalnych
spada krytyka ze wszystkich stron. Mają z nią problem prywatni
właściciele, przedsiębiorcy, gminy, samorządowe kolegia odwoławcze i
sądy. W opublikowanym miesiąc temu wywiadzie dla DGP, sędzia NSA Stefan
Babiarz przyznał, że ustawę o podatkach i opłatach lokalnych trzeba
napisać na nowo i to jak najszybciej. Ministerstwo Finansów informuje,
że obecnie toczą się prace jedynie nad nową definicją budowli.