GUS podał najnowsze dane. Bezrobocie nadal spada

Stopa bezrobocia zarejestrowanego na finał sierpniu 2017 r. wyniosła
7%, czyli spadła o 0,1 pkt wobec danych z lipca br., podał Główny Urząd
Statystyczny (GUS). W sierpniu 2016 r. stopa ta wyniosła 8,4%.

Pomyłka GUS, samorządy zwracają środki do PFRON

181 powiatów musi oddać część pieniędzy przeznaczonych na pomoc osób
niepełnosprawnych, bo ich kwota została obliczona na podstawie błędnych
danych. A owo oznacza konieczność wprowadzenia ograniczeń w przyznawanej
im pomocy.