Oto 14 nowych inicjatyw strategicznych na GPW

Nowe 14 inicjatyw strategicznych Giełdy Papierów Wartościowych (GPW)
podnosi capex w 2018 roku o 22 mln zł, poinformował ISBnews prezes Marek
Dietl. Pierwsza weryfikacja realizacji obecnych inicjatyw nastąpi w
grudniu; jednocześnie giełda będzie sukcesywnie prezentować kolejnych 8
projektów.