Co może Sejm? Sejm może już wszystko

Czy parlament może
uchwalić ustawę, a głowa państwa podpisać, że ludzie z miast powyżej 200
tys. mieszkańców nie mają praw wyborczych? I dopóki Trybunał
Konstytucyjny jej nie uchyli, będzie owo obowiązujące system prawny? Czy…