Rząd już zaplanował recykling do 2030 r.

 Ministerstwo Środowiska określiło, jakie poziomy recyklingu
powinniśmy osiągnąć w nadchodzących latach w podziale dla każdej
konkretnej frakcji odpadów. Przedstawiono je w najnowszym projekcie
rozporządzenia w sprawie rocznych poziomów recyklingu odpadów
opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych.


brak podanego kodu w bazie