Ukraina zapowiada odwoływanie kolejnych umów z Rosją

Ukraina, która nie przedłuży zawartego w 1997 roku traktatu o przyjaźni z Rosją, będzie odwoływała kolejne umowy dwustronne z tym krajem – oświadczył w poniedziałek szef Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Kijowie Pawło Klimkin.

Rząd już zaplanował recykling do 2030 r.

 Ministerstwo Środowiska określiło, jakie poziomy recyklingu
powinniśmy osiągnąć w nadchodzących latach w podziale dla każdej
konkretnej frakcji odpadów. Przedstawiono je w najnowszym projekcie
rozporządzenia w sprawie rocznych…