Czerwińska: System finansowy funkcjonuje w sposób stabilny

ustrój finansowy funkcjonuje w sposób stabilny, bezpieczny, Komitet Stabilności Finansowej czuwa nad tą stabilnością – zapewniła w poniedziałek członek rządu finansów Teresa Czerwińska, relacjonując ustalenia niedzielnego posiedzenia…