Sąd uchylił immunitet sędziego Roberta W. (krótka)

Sąd Apelacyjny w Warszawie uchylił w czwartek immunitet sędziego Roberta W., któremu prokuratura chce postawić zarzuty dwu kradzieży sprzętu elektronicznego. Decyzja jest nieprawomocna; można się od niej odwołać do Sądu Najwyższego.

Środowiska prawnicze Paryża o kryzysie praworządności w Polsce

19 września z inicjatywy Dziekana Izby Adwokackiej w Paryżu adw.
Frederic Sicard oraz francuskiej delegacji w Radzie Adwokatur i
Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) odbyła się w Paryżu debata na
temat kryzysu praworządności w Polsce. Była na częścią szerszego cyklu
tzw Wielkich Debat Obywatelskich. Koordynatorem i współorganizatorem
debaty była adw. Dominika Stępińska – Duch, która w latach 2014-2016
była reprezentantem polskich adwokatów i radców prawnych w CCBE oraz
zastępcą przewodniczącego Komisji Access to Justice.

Jacek Grela – nowym prezesem SA w Gdańsku

Sędzia Jacek Grela został nowym prezesem Sądu Apelacyjnego w Gdańsku. Od lipca 2017 r. na tym stanowisku był wakat. Nowego prezesa powołał minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro na podstawie ogólnych zasad Prawa o ustroju sądów powszechnych – dowiedziała się PAP.